ORTAOKUL

 

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BİRİMİ OLARAK AMACIMIZ: 

Öğrencilerimizin;

 • Psikolojik yönden sağlıklı gelişen,
 • Özgüveni yüksek,
 • Sorumluluk sahibi,
 • Girişimci,
 • Kendine ve topluma karşı sorumluluklarının bilincinde olan, mutlu ve başarılı bireyler olarak gelişmelerine katkıda bulunmaktır.

 

YAPILAN ÇALIŞMALAR

BİREYSEL DANIŞMA

Öğrencilerin kişilik özellikleri, sosyal  ve akademik becerilerinin belirlenmesine yönelik bireysel görüşmeler yapılmaktadır.  Çalışmaların önemli bir bölümünü oluşturan bireysel danışma, öğrencilerin psikososyal ve akademik alanda karşılaştıkları güçlüklere yönelik yakın ilgi ve takibi içermektedir. Bireysel değerlendirme sonuçları gerekli durumlarda veli ve öğretmenlerle paylaşılarak en doğru çözüme ulaşmak hedeflenmektedir.

ÖĞRENCİYİ TANIMA ÇALIŞMALARI

Öğrencilerimizin psikolojik, sosyal ve akademik potansiyellerini sağlıklı bir şekilde değerlendirebilmek için gelişim testleri, genel yetenek testleri ve projektif testler uygulanmaktadır.

GRUP ÇALIŞMALARI

Aynı gelişim döneminde olan, benzer sorunları yaşayan ve ortak yönlendirmeye ihtiyaç duyan öğrencilere yönelik yapılandırılmış grup danışma programları uygulanmaktadır. Yardımcı teknikler olarak psikodrama ve sanatla terapinin kullanıldığı çalışmalarda, farkındalık geliştirme, sorumluluk alabilme, duygu paylaşımı yoluyla davranış değişimi sağlamak hedeflenmektedir.

DİKKAT GELİŞTİRİCİ ÇALIŞMALAR

Sağlıklı öğrenmenin önkoşulu olan dikkat becerisinin gelişimine yönelik, belirli aralıklarla çalışmalar yapılmaktadır. Yaşa uygun materyallerle yapılan bireysel dikkat çalışmaları, sınıf içinde uygulanan dikkat dersleri ile de pekiştirilmektedir.

 

AKADEMİK BAŞARIYI DESTEKLEYİCİ ÇALIŞMALAR

Öğrencilerin ders çalışma davranışlarının gelişimine katkıda bulunmak, planlama, organizasyon ve zamanı kullanıma becerilerini desteklemek amacıyla ihtiyaç duyan öğrencilerle bireysel ders programları hazırlanarak takibi yapılmaktadır.

Sınıfın gerisinde kalan öğrencilerin bilişsel becerilerinin değerlendirilmesi yapılarak, sorun tespit edilen alanlarla ilgili okul içi önlemler alınmaktadır(rehberlik çalışmaları, bireysel etütler). Akademik başarısı düşük olan öğrenciler spor, sanat gibi alanlarda öne çıkarılarak özgüvenlerinin desteklenmesi hedeflenmektedir.

Akademik başarısı yüksek olan, çalışma motivasyonu ve otokontrole sahip, öğrenme merkezli öğrencilerle potansiyellerini doğru kullanabilmelerini sağlamak amacıyla ek çalışmalar planlanmaktadır.

SOSYAL BECERİ EĞİTİMİ

Sınıfın sosyal yapısının gözlenmesi, grup içi dinamiklerin (lider, grup dışı vb.) belirlenmesi, grup dışı kalan öğrencilerin desteklenmesine yönelik bireysel ve grup çalışmaları, yapılandırılmış oyun seansları düzenlenmektedir.

STRESLE BAŞETME ÇALIŞMALARI

Öğrencilerimizde sosyal ve akademik performans kaygısına bağlı olarak ortaya çıkan stresin kontrolüne yönelik gevşeme egzersizleri ve dışavurum yoluyla ruhsal rahatlamaya yardımcı olan psikodrama çalışmaları yapılmaktadır.

ERGENLİK PROBLEMLERİ

Ergenlik döneminin aşılması gereken görevleriyle ilgili (kimlik arayışı, otoriteyle ilişkiler, akran ilişkileri, hedef belirleme) bireysel ve grup danışmanlığı yapılmaktadır.

UYUM VE DAVRANIŞ SORUNLARI

Sorunun belirlenmesine yönelik bireysel görüşmeler, test uygulamaları, resim ve hikaye çalışmaları yapılmakta, sınıf gözlemi ve grup görüşmeleri yoluyla öğrencinin sosyal kabul düzeyi ve kendilik algısı belirlenmektedir. Desteklenmesi gereken alanlarla ilgili öğretmen ve veli ile işbirliği yapılmaktadır.

VELİ DESTEK ÇALIŞMALARI

Öğrencinin kişilik yapısının oluşmasında etkili olan aile çevresini, ailenin çocuk yetiştirme tarzını ve aile işleyişini anlamaya yönelik veli görüşmeleri yapılmaktadır. Görüşmelerde veliye ayna tutarak objektif bir değerlendirme yapmaları, ergenlik dönemindeki çocuklarıyla sağlıklı ilişkiler geliştirebilmeleri  ve değişim için bir kapı aralamaları hedeflenmektedir.

SEMİNERLER

Anne-babaların çocuklarını sağlıklı bir şekilde değerlendirebilmelerini sağlamak, sorunlara ortak ve gerçekçi yaklaşımlar getirebilmek amacıyla düzenlenen seminerlerde, teorik aktarımdan uzak, pratik yaklaşım ve öneriler getirmek hedeflenmektedir.

LİSE GİRİŞ SINAVLARINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR (TEOG)

Veli ve öğrencimize TEOG tanıtım ve bilgilendirme seminerleri yapılmaktadır. Öğrencilerin bilgiyi edinmelerinin yanında, gerektiğinde bilgiyi kullanabilmeleri öncelikle hedefler arasındadır. Bu amaçla verimli ders çalışma, test teknikleri, motivasyon, hedef belirleme konulu seminerler düzenlenerek, öğrencilerin sınav sürecine yönelik bilinçlenmeleri ve hedefleri doğrultusunda verimli çalışmaları hedeflenmektedir

Sınavlara yönelik olarak yürütülen yapılan ademik çalışmaların takibi rehberlik birimi tarafından düzenli olarak yapılmaktadır.  Öğrencilerin ders çalışma davranışları, periyodik olarak yapılan deneme sınavlarının sonuçları, merkezi sınav sonuçları ve yazılı sınavlarının sonuçları gibi performans ölçütleri doğrultusunda, öğrencinin AKADEMİK PROFİL’i belirlenerek, ihtiyaç duyulan alanlarda destekleyici ve yönlendirici çalışmalar yapılmaktadır.

 

 

SORUN ÇÖZME BASAMAKLARI

 • Bireysel görüşmeler, grup çalışmaları, derse katılım yoluyla elde edilen gözlemler ve derslere giren öğretmenlerden alınan bilgiler doğrultusunda uyum ve davranış güçlüğü yaşayan öğrenciler belirlenir.
 • Bu öğrencilerle kendilik algıları, ego gelişimleri, otoriteyle ilişkiler, kardeş ilişkileri gibi konularda bireysel değerlendirmeler yapılır.
 • Öğrencilerin sosyal kabul düzeyleri, sosyal becerileri ve uyum sağlama yetenekleri yapılandırılmış oyun seansları ve grup çalışmaları yoluyla belirlenir.
 • Elde edilen bilgiler, etik kurallar dikkate alınarak sınıf öğretmeni ve branş öğretmenleriyle, öğrencinin yararına olduğu düşünülen ölçüde, paylaşılır.
 • Ailenin çocuk yetiştirme ve sorun çözme tarzını belirlemek, yaşanan güçlükte ailenin payını ortaya koymak ve uygun yaklaşım biçimleri konusunda danışmanlık yapmak üzere aile görüşmeleri düzenlenir.
 • Öğrencinin iletişim içinde olduğu otorite figürlerine uygun yaklaşım biçimleri konusunda danışmanlık yapılır. (Özgüveni düşük öğrencinin sınıf ve okul içi etkinliklerle desteklenmesi, sınır problemi olan öğrencinin kurallara uyma becerisinin uygun ödül-ceza yöntemleriyle geliştirilmesi, sosyal kabul düzeyi düşük olan öğrencinin grup çalışmaları, teneffüs aktiviteleri aracılığıyla grup içine katılımının sağlanması gibi)
 • Süreçte gözlemlenen gelişmeler öğrenci ve aileyle paylaşılır, olumlu davranışların sıklığını arttırmak ve esnek davranış kalıpları haline gelmesini sağlamak amacıyla uygun ödüllendirmeler yapılır.

 

Anasayfaya Dön
 
 
Erken Kayıt Avantajları Başladı!