LİSE

 

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BİRİMİ OLARAK AMACIMIZ: 

Öğrencilerimizin;

 • Psikolojik yönden sağlıklı gelişen,
 • Özgüveni yüksek,
 • Sorumluluk sahibi,
 • Girişimci,
 • Kendine ve topluma karşı sorumluluklarının bilincinde olan, mutlu ve başarılı bireyler olarak gelişmelerine katkıda bulunmaktır.

 

YAPILAN ÇALIŞMALAR

BİREYSEL DANIŞMA

Öğrencilerin kişilik özellikleri, sosyal  ve akademik becerilerinin belirlenmesine yönelik bireysel görüşmeler yapılmaktadır.  Çalışmaların önemli bir bölümünü oluşturan bireysel danışma, öğrencilerin psikososyal ve akademik alanda karşılaştıkları güçlüklere yönelik yakın ilgi ve takibi içermektedir. Bireysel değerlendirme sonuçları gerekli durumlarda veli ve öğretmenlerle paylaşılarak en doğru çözüme ulaşmak hedeflenmektedir.

GRUP ÇALIŞMALARI

Aynı gelişim döneminde olan, benzer sorunları yaşayan ve ortak yönlendirmeye ihtiyaç duyan öğrencilere yönelik yapılandırılmış grup danışma programları uygulanmaktadır. Yardımcı teknikler olarak psikodrama ve sanatla terapinin kullanıldığı çalışmalarda, farkındalık geliştirme, sorumluluk alabilme, duygu paylaşımı yoluyla davranış değişimi sağlamak hedeflenmektedir.

AKADEMİK BAŞARIYI DESTEKLEYİCİ ÇALIŞMALAR

Öğrencilerin ders çalışma davranışlarının gelişimine katkıda bulunmak, planlama, organizasyon ve zamanı kullanıma becerilerini desteklemek amacıyla ihtiyaç duyan öğrencilerle bireysel ders programları hazırlanarak takibi yapılmaktadır.

Sınıfın gerisinde kalan öğrencilerin bilişsel becerilerinin değerlendirilmesi yapılarak, sorun tespit edilen alanlarla ilgili okul içi önlemler alınmaktadır(rehberlik çalışmaları, bireysel etütler).

Akademik başarısı yüksek olan, çalışma motivasyonuna ve otokontrole sahip, öğrenme merkezli öğrencilerle potansiyellerini doğru kullanabilmelerini sağlamak amacıyla ek çalışmalar planlanmaktadır.

SOSYAL BECERİ EĞİTİMİ

Sınıfın sosyal yapısının gözlenmesi, grup içi dinamiklerin (lider, grup dışı vb.) belirlenmesi, grup dışı kalan öğrencilerin desteklenmesine yönelik bireysel ve grup çalışmaları yapılmaktadır.

STRESLE BAŞETME ÇALIŞMALARI

Öğrencilerde sosyal ve akademik performans kaygısına bağlı olarak ortaya çıkan stresin kontrolüne yönelik gevşeme egzersizleri ve dışavurum yoluyla ruhsal rahatlamaya yardımcı olan psikodrama ve sanatla terapi çalışmaları yapılmaktadır.

ERGENLİK PROBLEMLERİ

Ergenlik döneminin aşılması gereken görevleriyle ilgili (kimlik arayışı, otoriteyle ilişkiler, akran ilişkileri, hedef belirleme) bireysel ve grup danışmanlığı yapılmaktadır.

VELİ DESTEK ÇALIŞMALARI

Öğrencinin kişilik yapısının oluşmasında etkili olan aile çevresini, ailenin çocuk yetiştirme tarzını ve aile işleyişini anlamaya yönelik düzenli veli görüşmeleri yapılmaktadır. Görüşmelerde veliye ayna tutarak objektif bir değerlendirme yapmaları, ergenlik dönemindeki çocuklarıyla sağlıklı ilişkiler geliştirebilmeleri ve değişim için bir kapı aralamaları hedeflenmektedir.

SEMİNERLER

Anne-babaların çocuklarını sağlıklı bir şekilde değerlendirebilmelerini sağlamak, sorunlara ortak ve gerçekçi yaklaşımlar getirebilmek amacıyla düzenlenen seminerlerde, teorik aktarımdan uzak, pratik yaklaşım ve öneriler getirmek hedeflenmektedir.

ÜNİVERSİTE GİRİŞ SINAVLARINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR (YGS-LYS)

Öğrencilerin bilgiyi edinmelerinin yanında, gerektiğinde bilgiyi kullanabilmeleri öncelikle hedefler arasındadır. Bu amaçla verimli ders çalışma, test teknikleri, motivasyon, hedef belirleme konulu seminerler düzenlenerek, öğrencilerin sınav sürecine yönelik bilinçlenmeleri ve hedefleri doğrultusunda verimli çalışmaları amaçlanmaktadır.

Sınavlara yönelik olarak  yürütülen ademik çalışmaların takibi rehberlik birimi tarafından düzenli olarak yapılmaktadır.  Öğrencilerin ders çalışma davranışları, periyodik olarak yapılan deneme sınavlarının ve yazılı sınavların sonuçları gibi performans ölçütleri doğrultusunda, öğrencinin AKADEMİK PROFİL’i belirlenmektedir.

Öğrencilerin akademik profilleri belirlendikten sonra, 9. sınıftan başlayarak üniversite sınavlarına hazırlık çalışmaları yapılmaktadır.

Bu kapsamda öğrenciyle eksik konuları belirleme, takviye etüt çalışmalarını planlama, ders çalışma programı dahilinde çalışma davranışını takip etme, hedef soru sayıları belirleyerek öğrencinin motivasyonunu canlı tutma, periyodik olarak yapılan deneme sınavlarını karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve bir sonraki sınav hedefini belirleme gibi çalışmalar yapılmaktadır.

Veli ve öğrencilere yönelik YGS/LYS tanıtım ve bilgilendirme seminerleri yapılmaktadır.  Ayrıca hedef belirleme ve motivasyon sağlama amacıyla üniversite gezileri düzenlenmektedir.

 MESLEKİ REHBERLİK ÇALIŞMALARI

Öğrencilerin ilgi, yetenek ve akademik becerileri doğrultusunda meslek yönelimini belirlemeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu amaçla bireysel görüşmelerin yanı sıra, mesleki yönelim ve ilgi envanterleri uygulanmakta, sonuçlar öğrenciyle birlikte değerlendirilmektedir.

Bu veriler dikkate alınarak 10. sınıfla birlikte alan seçim çalışmaları yapılmaktadır.

Meslekleri tanımaya yönelik Kariyer Günleri ve Mesleğimi Tanıyorum Sempozyum çalışmaları yapılmaktadır.

SORUN ÇÖZME BASAMAKLARI

 • Bireysel görüşmeler, grup çalışmaları, derse katılım yoluyla elde edilen gözlemler ve derslere giren öğretmenlerden alınan bilgiler doğrultusunda uyum ve davranış güçlüğü yaşayan öğrenciler belirlenir.
 • Bu öğrencilerle kendilik algıları, ego gelişimleri, otoriteyle ilişkiler, kardeş ilişkileri gibi konularda bireysel değerlendirmeler yapılır. Öğrencilerin sosyal kabul düzeyleri, sosyal becerileri ve uyum sağlama yetenekleri belirlenir.
 • Elde edilen bilgiler, etik kurallar dikkate alınarak sınıf öğretmeni ve branş öğretmenleriyle, öğrencinin yararına olduğu düşünülen ölçüde, paylaşılır.
 • Ailenin çocuk yetiştirme ve sorun çözme tarzını belirlemek, yaşanan güçlükte ailenin payını ortaya koymak ve ergenlik sürecinde olan çocuklarıyla sağlıklı ilişkiler geliştirebilmelerine yardımcı olmak amacıyla aile görüşmeleri düzenlenir.
 • Öğrencinin iletişim içinde olduğu otorite figürlerine uygun yaklaşım biçimleri konusunda danışmanlık yapılır.
 • Süreçte gözlemlenen gelişmeler öğrenci ve aileyle paylaşılır, olumlu davranışların sıklığını arttırmak ve esnek davranış kalıpları haline gelmesini sağlamak amacıyla yaş seviyesine uygun ödüllendirmeler yapılır.

 

 

Anasayfaya Dön
 
 
Erken Kayıt Avantajları Başladı!