İLKOKUL

 

AKADEMİK EĞİTİM

Okulumuzda, öğrencilerimizin bireysel farklılıkları, ilgi ve yetenekleri gözetilerek akademik, sosyal ve değerler eğitimi çalışmaları yapılmaktadır. Demokratik, nitelikli ve kaliteli bir ortamda yapılan çalışmalarımızla öğrencilerimizin güçlü ve olumlu yönlerinin ortaya çıkmasına özen gösterilmekte ve hayata en güzel şekilde hazırlanmaları sağlanmaktadır. 

Derslerin, soyut ve ezbere dayalı değil, araştırma ve gözleme dayalı, günlük yaşam ile ilişkilendirilerek işlenmesi önemsenmektedir. Bu amaçla haftalık ders programımız 22 saati sınıf öğretmenlerimiz,18 saati branş öğretmenlerimiz ile işlenecek şekilde planlanmıştır. Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve Fen Bilimleri derslerinin dışında dikkat gelişimi,  anlamlı ve hızlı okuma, okuduğunu anlama, güzel yazma ve güzel konuşma çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca her öğrencimizin ihtiyacına ve seviyesine yönelik haftalık etüt programları da uygulanmaktadır.

Öğrencilerimizin görsel, işitsel öğrenmelerini ve estetik duygularını geliştirmeye yönelik yapılandırılan branş derslerimizde teknolojiyle donatılmış bilgisayar-fen laboratuarları, resim-müzik atölyeleri, spor salonları, konferans salonları ve kütüphane kullanılmaktadır.

Anasayfaya Dön
 
 
Erken Kayıt Avantajları Başladı!