ANAOKULU

 

EĞİTİM

Eğitim programımızda amacımız; çocuklarımızın gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve yeteneklerini göz önüne alarak, fiziksel, duygusal, dilsel, sosyal ve zihinsel yönden gelişimlerini sağlamak, olumlu kişilik temelleri oluşturmalarını, üretici yönlerini ortaya çıkarmalarını, kendilerine güven duymalarını desteklemektir.

Etkinliklerimizde öğrencilerimizin gelişim özelliklerine göre çocuk merkezli, üreticiliği destekleyen ve kendi hızlarında öğrenmelerini sağlayan Montessori,  High-Scope, Gems ve  Proje Tabanlı Eğitim Metodları kullanılır. Öğrencilerimizin görsel algılarını, dikkat ve becerilerini, estetik yönlerini geliştiren, onları hayata hazırlayan en etkin yol olarak oyunlarımıza büyük önem verilir.

Çocuklarımız okul öncesi uzman kadromuz, branş öğretmenlerimiz, rehberlik ve psikolojik danışmanlık servisimiz ile oluşturduğumuz güvenli ortamlarda eğlenerek hayata hazırlanır.

        

EĞİTİM ETKİNLİKLERİMİZ

Anaokullarımızda hedefimiz çocuklarımıza hayatları boyunca kullanacakları deneyimleri aktarmak, onlarda ilgi uyandırarak içlerinde var olan yetenekleri geliştirmelerini ve bilgiye ulaşmalarını sağlamaktır.

TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ

Hikâye okuma, şarkı, şiir, tekerleme, drama, sohbet, kavram çalışmaları, vb. etkinliklerimizle çocukların dil gelişimlerini desteklemek, kelime dağarcıklarını geliştirerek dilimizi doğru, etkili kullanabilmelerini, kendilerine güven duymalarını ve kendilerini ifade etme alışkanlıkları kazandırılır.


MATEMATİK, FEN ETKİNLİĞİ

Deneyler ve gözleme dayalı etkinliklerle çocuklarımızın araştırma ve keşif yapma duyguları desteklenir. Özgün çalışmalar yapmaları, problem çözme becerilerini geliştirmeleri, meraklarını giderirken günlük yaşamla bağlantı   kurabilmeleri sağlanır.


KAVRAM ÇALIŞMALARI

Kitap çalışmaları ve farklı etkinliklerle kavramları, sayıları, ritmik olarak saymaları, rakamları tanımaları, parça bütün   ilişkisi kurmaları, nesneleri tanımaları, renkleri, objeleri temel özelliklerine göre gruplamaları sağlanır.


İLKOKULA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Özenle seçilmiş okul öncesi eğitim kitapları ve sınıf içinde uygulanan çalışmalarla, ilköğretim için gereken temel   becerileri kazanmaları, sosyal ve duygusal yönden desteklenerek en iyi şekilde gelecekteki eğitim hayatlarına hazırlanmaları sağlanır.

SANAT ETKİNLİĞİ

Çocukların doğuştan getirdikleri üretkenlik özelliklerini ortaya çıkarmak için hazırlanan uygun  ortamlarda, sanata ilgi     duyan, eserlere değer veren ve koruyan bireyler olmaları sağlanır.   Ayrıca boyama,  kesme,  katlama, yırtma, yuvarlama ve yapıştırma gibi etkinliklerle gerçekleştirilen faaliyetlerimizle çocukların küçük kas gelişimleri ve el becerilerinin gelişimi desteklenir.

 

AİLE KATILIM ÇALIŞMALARIMIZ

Aile katılımı; anne-babaların eğitim kurumuna devam eden çocuklarının gelişimlerine ve  eğitimlerine katkıda bulunmaları için organize edilmiş etkinliklerin bütünüdür. Bu etkinliklerin tümü, velinin çocuğunun eğitimi ve gelişimindeki rolüne destek olmayı amaçlar. Okulda verilen eğitimin evde, evde verilen eğitimin okulda desteklenmesi, bir devamlılığın söz konusu olması ve bu sayede hem okulda hem de evde çocuğun istendik davranış değişikliklerine güvenli ve kontrollü bir biçimde ulaşması ana amaçtır.
Bu doğrultuda hazırlanan özel çalışmalar aylık ve ihtiyaca yönelik olarak planlanarak velilerimizle paylaşılmaktadır.

PORTFOLYO SUNUM GÜNLERİ 

Öğrencilerimiz her eğitim yılının sonunda, gelişimleri konusunda inandırıcı ve gerçekçi bir kanıt olan, nasıl öğrendiklerine dair ipuçları veren portfolyo çalışmalarını, özel randevu saatlerinde bire bir sunum yaparak aileleri ile paylaşırlar.

ATÖLYE ÇALIŞMALARIMIZ

RESİM

Psiko-pedagojik açıdan çocuğu bize tanıtan, kendisi ile dış dünya arasında iletişimi sağlayan bir araçtır. Resim derslerinde amacımız öğrencilerimizin;

 • El ve parmak kaslarının gelişimlerini sağlamak,
 • El –göz koordinasyonunu geliştirmek,
 • Görsel zekâlarını geliştirmek
 • Psikomotor gelişimlerini sağlamak
 • Hayal gücünü harekete geçirmek
 • Paylaşmayı ve üretmeyi öğretmektir.

 

BİLGİSAYAR

Bilgisayar laboratuvarımızda temel bilgisayar kavramlarını öğretmek, el göz koordinasyonunun gelişmesine katkıda bulunmak için uygulamalı eğitim verilmektedir.

SATRANÇ

Çocuklarımızın zihinsel gelişimi, içsel hareket planının oluşması, stratejik düşünce becerisi kazanması için satranç dersleri uygulanır. Öğrencilerimiz yaşlarına uygun olarak satranç taşlarını tanıyıp onların hareket biçimlerini öğrenirken "düz, çapraz, arka, ileri, geri, yan, kare, mat, hamle, hareket..." gibi pek çok yeni sözcük ve kavramlar da öğrenirler.

DRAMA

Hayatı çok boyutlu algılayabilmek için, kendi duygu ve düşüncelerinin farkında olmak, öğrendiklerini uygulamak önemlidir. Drama, gerçek hayatta yaşanmış ya da tasarlanmış olayları; taklit ederek, oynamak, göstermektir. Okullarımızda çocuklarımızın öğrendiklerini tamamen kendi akıl ve hayal gücünü kullanarak, anladıklarını kendi kelimeleriyle ifade etmelerini sağlamak, özgüvenlerini geliştirmek için drama dersleri yapılır.

MÜZİK

Okullarımızda verilen müzik eğitimi eğlenmenin yanı sıra; analiz, problem çözme, farklı çözüm yolları üretme,  dikkati toplama, yoğunlaşma, matematik, bireysel yeteneklerinin ve ritim duygularının gelişmesine yardımcı olmak amaçlı uygulanır. Yaptığımız çalışmalarla çocuğun duygularının gelişmesi, söylenenleri algılama, hatırlama, ezberleme, olaylar arasında bağlantı kurma ve dinleme alışkanlığı edinmesi, kendini rahatça ifade etmesi, estetiğe ve çevresine karşı daha duyarlı olması sağlanır.

BEDEN EĞİTİMİ 

Öğrencilerimizde esneklik, koordinasyon, kuvvet, çabukluk gibi fiziksel özellikleri geliştirmek için yaptığımız jimnastik derslerimizdeki amacımız;

 • İskelet sistemini geliştirmek
 • Kas sistemini geliştirmek
 • Sinir sistemini geliştirmek
 • Beyin gelişimini desteklemek
 • Kemik gelişimini desteklemek
 • Motivasyonlarını güçlendirmek
 • Hareket özelliği kazandırmak
 • Dikkat sürelerini geliştirmek
 • Özgüven gelişimine katkıda bulunmak
 • Kazanmayı ve kaybetmeyi öğretmek
 • Kurallara uymayı öğretmektir.

 

HALK OYUNLARI

Okullarımızda kültürel değerlerin en önemlilerinden olan halk oyunları dersi öğrencilerimizin sosyal hayatlarında sanatsal, estetik ve sportif bir anlayış çerçevesinde;

 • Komut almayı öğrenmeleri
 • Grup çalışmasını yapabilmeleri
 • Fiziksel güçlerini arttırmaları
 • Motivasyonlarını arttırmaları
 • Dikkat sürelerini geliştirmeleri
 • Hareket özelliği kazanmaları
 • Kurallara uymayı öğrenmeleri
 • Sosyal etkinliklerini çekinmeden paylaşmaları ve beğeni kazanmaları
 • Milli kültürümüzle tanışmaları ve benimsemeleri için yapılır.

 

Anasayfaya Dön
 
 
Erken Kayıt Avantajları Başladı!