AKADEMİK EĞİTİM

 

EĞİTİM YAKLAŞIMIMIZ

Bilimsel bilgi kazanımı sürecinin etkili ve doğru yöntemlerle oluşturulmasını kendisine misyon edinmiş Özel Biltek Anadolu Lisesi, kalifiye eğitim kadrosuyla yeni bin yılın seçkin üniversite gençliğini yetiştirir. 

Özel Biltek Anadolu Lisesi’nde,

 • Yeni başlayan öğrencilerimizin okula uyum süreci oryantasyon programları ile desteklenir.
 • Bir öğrenim teorisi olan yapılandırıcı yaklaşım (Constructivist Approach) derslerimizde uygulanarak bilimsel bilginin en doğru şekilde kazanılması süreci oluşturulur.
 • Akıllı tahta ile donanımlı bilgisayar, fizik ve biyokimya laboratuarları, öğrencilerimizin akademik çalışma sahalarının aktif ortamlarıdır.
 • Yabancı dil öğretimi İngilizce olan Anadolu lisemiz, öğrencilerimize 2. Yabancı dil öğretim imkânı da sağlar.
 • Kurum içi ve dışında gerçekleştirilen etkinliklerimiz, sosyal etkinlikler komisyonumuzca planlanır ve öğrencilerimizin aktif katılımlarıyla gerçekleştirilir.
 • Değerler eğitimi komisyonumuz planladığı çalışmalarla, geleceğin dünyasına yön verecek erdemli nesiller yetiştirmeyi hedefler.
 • Rehberlik birimimiz, öğrencilerimizin akademik ve sosyal alanlardaki gelişimleri için gerekli yönlendirmeleri yapar.
 • Kulüp çalışmalarımız ile öğrencilerimize ilgi ve yetenekleri doğrultusunda çalışmalar yapabilecekleri ortamlar hazırlanır.

 

Başarıyı getiren çalışmalarımızdan sadece bir kaçı:

 • Her branş öğretmeni, sınıf seviyelerine göre takip etmesi gereken müfredatlarıyla ilintili kavram, bilgi ve uygulama özelliklerini çıkartır, dersin işlenişi ve ödevlendirilmesi sürecinin planlamasını bunlara göre yapar.
 • Bütün sınıflara, sınıfların akademik özelliklerine göre öğrencilere konu anlatımlı kitaplar, soru bankaları aldırılır. Yaprak testler ve deneme sınavları ile akademik çalışmalar desteklenir.
 • Sınıf rehber öğretmenleri okul rehber öğretmenlerimizle oluşturdukları öğrenci takip sistemiyle öğrencilerimizi düzenli bir şekilde takip ederler.
 • 12. sınıf öğrencileri danışman öğretmenlerinin yönlendirmesiyle oluşturdukları danışmanlık dosyalarını, sınıf rehber öğretmenleri ile düzenli bir şekilde takip ederler.
 • Ödev çalışmalarımız, SBS’ler, KTT’ler ve ders anlatımlı etüt çalışmalarımızla öğrencilerimizin akademik seviyeleri yükseltilir.
 • Periyodik deneme sınavları düzenli olarak yapılır ve sonuçları ayrıntılı karnelerle sınav sonrasında öğrencilere ve veli toplantılarında velilere duyurulur.
 • Ödev takip sistemimiz ile ödev yapmayan öğrencilerin bilgileri düzenli olarak velilerine mesaj sistemiyle bildirilir.
Anasayfaya Dön
 
 
Erken Kayıt Avantajları Başladı!